Πολιτική Επιστροφών

 

Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, εφόσον συνοδεύονται υποχρεωτικά από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο για πελάτες χονδρικής. Τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Σε ενδεχόμενο λάθος από τον Ορεινό ΒιόΚηπο, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία.
 

Παραβίαση συσκευασίας

Προυπόθεση  για την αποδοχή της επιστροφής είναι να μην έχει παραβιασθεί η συσκευασία των προϊόντων ούτε να έχουν ανοιχθεί οι συσκευασίες ασφαλείας.. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

 

Άρνηση Παραλαβής

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής των προϊόντων, ο αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει τα έξοδα αποστολής μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία Ορεινός ΒιόΚηπος επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της.