Πολιτική Απορρήτου

Ο Ορεινός ΒιόΚηπος αναγνωρίζει πλήρως την σημασία και ευαισθησία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό έχουμε πάρει αυστηρά μέτρα προστασίας του απορρήτου των συναλλαγών με σύγχρονες και προηγμένες ηλεκτρονικές μεθόδους.